Workshop "Děti na startu"

02.08.2021

TSM Fanatic pořádá workshop "Děti na startu" pro své trenéry a jejich asistenty.

Kurz Děti na startu probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů. Školení je akreditované MŠMT . 

Tento workshop je určen pro všechny, kdo pracuje s dětmi ať už jsou sportovní trenéři, učitelé v mateřských školách, vedoucí sportovních kroužků a pod.

Bližší info od DNS      přihláška na Workshop DNS