Kroužek všeobecné sportovní průpravy

Jednou týdně se na našem kroužku, pod vedením našich trenérů a jejich

asistentů, děti naučí základy - jak ovládat svoje tělo, správně, běhat, udělat

kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním stylem.

V létě vezmeme Vaše děti do bazénu, v zimě si vyzkouší lyžovat na

Šacberku, na jaře a na podzim kolečkové brusle na plovárenské.

Rádi bychom aby děti v našem městě získaly základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.