JUDO Kroužek

Co to je judo?

Judo (džúdó) je styl japonského bojového umění a zároveň velmi rozšířený úpolový sport. V překladu znamená jemná cesta. Hlavní myšlenkou je mít možnost volby, zda při úspěšně provedené obraně dojde k poranění útočníka, nebo pouze získání kontroly nad ním. Tím si uvědomí marnost svého počínání.

Judo vychází z tradiční japonské filozofie a klade velký důraz na tradiční hodnoty samurajů: zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. Kromě základních pohybových dovedností jako například kotouly, sklopky, hvězdy, přemety, salta, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana, koordinace těla a jeho ovládání, se každý judista naučí i něco z odkazu japonských bojovníků a jejich morálních hodnot. Je to zkušenost, kterou děti i dospělí zcela jistě ve svém životě zhodnotí. 

Co k judu potřebuji?

Judo se cvičí na pružných žíněnkách, tzv. tatami, která má každý oddíl judo k dispozici. Na úvodní tréninky začátečníkům postačí tepláky a nějaká mikina, pokud možno z pevnější látky. Obojí by mělo být bez zipů a knoflíků, kterými by se cvičenci mohli zranit. Kromě cvičebního úboru jsou potřeba pantofle pro pohyb mimo tatami. Toto základní vybavení slouží pro první tréninky, které jsou zpravidla zkušební, aby si děti i rodiče mohli vyzkoušet, zda jim sport bude vyhovovat a chtějí se mu věnovat i nadále. Pokud ano, je nutné si pro plnohodnotný trénink pořídit kimono speciálně určené pro judo.

Jak vypadá trénink judo?

Prvním rokem jsou tréninky zaměřené na všestranný pohybový rozvoj a zvýšení obratnosti. Převážnou část tréninků tvoří skupinové hry, gymnastická příprava a postupně se zařazují i základní techniky judo. Nácvik technik začíná nácvikem pádů, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro pozdější nácvik technik hodů. Zároveň s nácvikem technik v postoji (hodů) jsou nacvičovány i techniky na zemi, zejména techniky držení. Po 2-3 měsících tréninku se v malých objemech začnou zařazovat i cvičné zápasy – "randori", které v praxi prověří nabyté dovednosti. Po půl roce tréninku by měli cvičenci bez problémů zvládnout 6-10 základních technik a podle svých schopností se mohou začít připravovat na složení zkoušky na 6/5 Kyu – nejnižší žákovský technický stupeň.

Není judo pro děti škodlivé?

Mládežnické judo není o nic víc nebezpečné, než jakékoliv jiné sportovní aktivity. Zranění jsou v mládežnických kategoriích velmi zřídka, bohužel stejně jako i při jakékoliv jiné aktivitě se nedá zcela vyloučit. Avšak na rozdíl od neorganizovaného sportu je u tréninku judo vždy přítomen kvalifikovaný trenér, který dohlíží na trénink svých svěřenců a pomáhá toto riziko minimalizovat. Judo také všestranně rozvíjí všechny tělesné partie a pomáhá tím k rovnoměrnému fyzickému rozvoji mladých cvičenců.

Kdy je nejvhodnější začít s tréninkem judo?

Judo lze trénovat v jakémkoliv věku. Optimální věková hranice kdy s judo začít je obecně považována kolem 6 let věku. Avšak s prvními krůčky v judu lze začít již mnohem dříve, kdy se děti formou her s prvky juda seznamují a osvojují si různé dovednosti, včetně obratnosti, pohyblivosti, balančních schopností a spoustu dalších prvků, které jim v pozdějším věku budou velmi užitečné. Protože je ale judo sport, který lze provozovat celoživotně, začít se dá kdykoliv i v pokročilém věku. Vždy je důležitá chuť začít.

Je judo vhodné pro ženy/dívky?

Jak se můžete dočíst na stránce věnované historii juda, není princip juda založen na fyzické síle, ale na technice provedení jednotlivých chvatů. Proto také judo provozuje bezpočet dívek a žen. V nižších mládežnických kategoriích se dokonce dívky utkávají s chlapci a to často velmi úspěšně. Nezanedbatelným faktorem při zvažování vhodnosti juda pro dívky je, že z tohoto sportu si do běžného života odnesou základy sebeobrany, které se jim mohou kdykoliv hodit.

Více informací k otázce "Proč cvičit judo?" 

Tréninky JUDA začnou v druhé polovině září a budou každé úterý od 16:45 do 17:45