Kroužek bojového umění

V kroužcích bojových sportů rozvíjíme u dětí tzv. komplexní sportovní průpravu: koordinaci, obratnost, rychlost, postřeh a základní prvky sebeobrany, kde si děti osvojí základní pohybové dovednosti. Potlačujeme jakoukoli formu agresivity nebo útočnosti a naopak prohlubujeme u dětí kamarádství a týmovou spolupráci. Na základě vlastní metodiky chceme seznámit děti se základy sebeobrany a vysvětlit, k čemu tyto bojové sporty slouží. Kroužek je vhodný pro kluky i holky.

V průběhu celého školního roku se děti seznámí s nejznámějšími druhy bojových sportů, jako je například zápas ř.ř., MMA, Aikido, kickbox a jiné. Naším cílem je naučit i nejmladší děti zautomatizovanou reakci sebeobrany pro případné napadení. Jde o sportovní průpravu a intenzivní přípravu na konkrétní bojová umění. V kroužku dbáme na sportování pro zdraví, zvyšujeme fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru, čestnost a kamarádství. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce a ohebnosti.

Při nácviku nových pohybových dovedností je důležitá perfektní ukázka doprovázené slovním výkladem, kde jsou děti také upozorněny na nejčastější a největší chyby. Po ukázce následuje nácvik. Lekce dále zahrnuje cvičení zaměřená na rychlostně silový rozvoj, cvičení krátkého trvání a prováděná maximální intenzitou.

Co budeme s dětmi v kroužku procvičovat:

  • Kotoul vpřed a vzad
  • Přemet stranou (základ)
  • Mosty
  • Všeobecná flexibilita - protahování
  • Pádová technika (pády vzad a vpřed, případně stranou)
  • Základy přetahů, přetlaků a držení soupeře (v různých pozicích)
  • Navázání kontaktu (snaha chytit nebo dotknout se soupeře, zabránění kontaktu protivníky)
  • Obrana proti objetí, škrcení a držení zápěstí
  • Základní dovednosti (polohy, přechody mezi polohami, pohyby paží, nohou, způsoby navazování doteku apod.)

Vhodné pro: děti od 6 let

ukázky z tréninku zde:

https://www.youtube.com/watch?v=rfx_MRhT0pY&list=PLkx_lLFV2wXCprZU0yi0wUgdDvfn9H_Qq&index=6