STEP AEROBIK

Step aerobik je choreografická "spalovací" lekce, která velmi efektivně redukuje tuky a aktivně zapojuje svalstvo dolních končetin. Step aerobik je založen na překonávání výškového rozdílu, tedy pohyb ve vertikálním směru (nahoru a dolů) s pomocí cvičebního stupínku - stepu (15 - 30 cm), na rozdíl od ostatních forem aerobiku, kde se více zatěžuje kloubní aparát.